U bent hier

Netmetingen

Explosies gaan razendsnel. Alleen een even vlugge reactie bestrijdt ze: explosiedetectoren hebben meestal een responstijd van hoogstens enkele milliseconden. 
In principe kan deze responstijd nog kleiner. Alleen: hoe kleiner de responstijd, hoe groter de gevoeligheid voor externe elektrische stoorsignalen ...

Verschillende stoorzenders 

Het juiste elektronicaontwerp en het gebruik van afgeschermde kabels verzwakt sterk de gevoeligheid voor elektrische stoorsignalen. Maar die komen niet noodzakelijk van de bekabeling in de productieomgeving. Vaak ligt de oorzaak bij de voeding van de control unit en/of de aarding van het beveiligingssysteem in het algemeen. 

Netmetingen: StuvEx spoort de oorzaak op 

Wanneer dit soort storingen mogelijk problemen geven, meet StuvEx nauwkeurig de voeding en de aardingen. We analyseren óf en welke stoorsignalen er zijn - zoals de verschillende harmonische. En dit zowel voor frequentie als amplitude. 

U ontvangt na de netmetingen een gedetailleerd rapport met de meetresultaten, de interpretatie - zijn dergelijke storingen aanvaardbaar? - en eventuele aanbevelingen.